Myyn luonne

MH-kuvaus 27.8.2016 Mäntsälä, kuvaajat: Heidi Kaatiala & Kerstin Persson1a KONTAKTI tervehtiminen - Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen.
1b KONTAKTI yhteistyö - Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta.
1c KONTAKTI käsittely - Hyväksyy käsittelyn
2a LEIKKI leikkihalu - Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee
2b LEIKKI tarttuminen - Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
2c LEIKKI puruote ja taisteluhalu - Ei tartu esineeseen
3a TAKAA-AJO 1. KERTA - Aloittaa, mutta keskeyttää
3b TARTTUMINEN 1. KERTA - Ei kiinnostu saaliista
3a TAKAA-AJO 2. KERTA - Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
3b TARTTUMINEN 2. KERTA - Ei kiinnostu saaliista
4 AKTIVITEETTITASO - Tarkkaavainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen
5a ETÄLEIKKI kiinnostus - Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
5b ETÄLEIKKI uhka/agressio - Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauselkeitä osion ensimmäisessä osassa
5c ETÄLEIKKI uteliaisuus - Ei saavu avustajan luo
5d ETÄLEIKKI leikkihalu - Ei osoita kiinnostusta
5e ETÄLEIKKI yhteistyö - Ei osoita kiinnostusta
6a YLLÄTYS Pelko - Pakenee enintään 5 metriä
6b YLLÄTYS Puollustus/agressio - Ei osoita uhkauselkeitä
6c YLLÄTYS Uteliaisuus - Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/ ei mene ajoissa
6d YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko - Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
6e YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus - Ei osoita kiinnostusta haalariin
7a ÄÄNIHERKKYYS Pelko - Pakenee enintään 5 metriä
7b ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus - Menee räminän luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
7c ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko - Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
7d ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnistus - Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
8a AAVEET Puollustus/agressio - Ei osoita uhkauselkeitä
8b AAVEET Tarkkaavaisuus - Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista
8c AAVEET Pelko - On  enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa
8d AAVEET Uteliaisuus - Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puoliväliin
8e AAVEET Kontaktinotto aaveeseen - Ottaa itse kontaktia avustajaan
9a LEIKKI 2 Leikkihalu - Ei leiki, ei osoita kiinnostusta
9b LEIKKI 2 Tarttuminen - Ei tartu esineeseen
10 AMPUMINEN - Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön


Pentutesti, 2015 H. Silander

Sosiaalisuus:
1. pidättyväinen 2. välinpitämätön 3. liian mielistelevä 4. kontaktinhaluinen (hieman pidättyvä) 5. kontaktinhaluinen (hieman välinpitämätön) 6. sosiaalinen ja erittäin kontaktinhaluinen

Uuteen ympäristöön sopeutuminen, rohkeus:
1. selvästi arka 2. hieman epävarma (käynnistysvaikeuksia) 3. hieman epävarma, mutta utelias 4. melko rohkea 5. rohkea, reipas ja erittäin utelias

Käsiteltävyys (nosto):
1. paniikissa, pelkää 2. rimpulee 3. hetken hiljaa, rimpuilee 4. rimpuilee, rauhoittuu 5. rimpuilee, dominanssia 6. rauhallinen, rento

Dominanssi (selätys):
1 2 3 4 5 6 (kuten yllä)

Käsiteltävyyteen ja dominanssiin liittyvä anteeksianto:
1. ei tule luokse enää 2. tulee houkuteltaessa 3. tulee, lähtee pois 4. tulee, nuolee 5. ylin ystävä

Ääniherkkyys / toimintakyky (ruokakuppi testi):
1. pelkää ääntä, ei uskalla lähestyä 2. pelästyy, tulee hitaasti 3. pelästyy, tulee nopeasti katsomaan

1. pelkää kuppia, ei usklalla lähestyä / syödä 2. pelkää kuppia, tulee houkuteltaessa 3. pelkää kuppia, tulee itsenäisesti viiveellä, rohkeus / ahneus voittaa 4. hieman pelottaa, ahneus voittaa, toimii itsenäisesti 5. huomio karkaa, tulee viiveellä, ei pelkää 6. tulee rohkeasti, nopeasti tutkimaan ja syömään 

Taistelutahto (ruoan jälkeen):
1. ei ole nähtävissä 2. leikkii hieman 3. käynnistysvaikeuksien jälkeen leikkii 4. leikkii, huomio karkaa välillä 5. leikkii koko testin ajan 6. syttyy heti, leikkii erinomaisesti koko testin ajan

Saalisvietti:
1. ei ole nähtävissä 2. syttyy viiveellä / lopahtaa kesken 3. ajoittain hyvä 4. saalistaa hyvin 5. erinomainen

Ahneus (ongelmanratkaisukyky):
1. ei ole kiinnostunut ruoasta 2. paineistuttua, ei välitä 3. melko ahne 4. erittäin ahne

Paineensietokyky:
1. paineistuu, ei syö / leiki, pahenee loppua kohti (sijaistoiminnot) 2. hieman käynnistysvaikeuksia 3. loppua kohden hieman havaittavissa 4. ei paineistu, hyvä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti